Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διένεξη, σύγκρουση, συγκρουόμενες συσκευές, συγκρουσιακή κατάσταση
conflict, device conflict
 
 

Πολλές φορές δυο διαφορετικές συσκευές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια θύρα για αποστολή δδμνων. Αποτέλεσμα χάος στην εισαγωγή ή λήψη τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS