Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συνδέω, σύνδεση, συνδετικότητα
ζεύξη, ζευκτικότητα, (ζεύγω)
connect, connection, connectivity
 
 

Οι όροι συνδέω, συνδέομαι, σύνδεση είναι πολύ γενικοί για να τους δοθεί εξειδικευμένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή στην τηλεφωνία. Είναι ακριβώς γι' αυτό που πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι για χρήση, ως περιφερόμενοι, σε πολλές καταστάσεις. Όπως ακριβώς γίνεται και στα αγγλικά με το connect, connection, to have a connection.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS