Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κοινοπραξία
consortium
 
 

Στην πληροφορική η έννοια της κοινοπραξίας μεταξύ εταιρειών για επίτευξη ενός στόχου είναι ακριβώς η ίδια όπως και σε άλλους τομείς. Πολλές φορές όμως παίρνει την ειδική έννοια της συνεργασίας για τυποποίηση των παραμέτρων υλισμικού και λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS