Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
θύμημα, μπισκότο
cookie
 
 

Ένας μικρός φάκελος κειμένου που τοποθετεί ο διακομιστής στον υπολογιστή και ο οποίος μόνιμα ή προσωρινά μαζεύει και στέλνει στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη μαζί με στοιχεία σχετικά με τη ταυτότητα του. Ο διακομιστής στέλνει ακόμα και προσαρμοσμένες σελίδες ανάλογα με τις προτιμήσεις ενός χρήστη που καταδίδονται από τα θυμήματα.


Τα θυμήματα μπορεί να φανούν πολύ βοηθητικά καθότι μειώνουν τον χρόνο αναζήτησης. Αν τα θεωρείτε επέμβαση στις προσωπικές σας υποθέσεις απλώς σβήνεται τα μόνιμα θυμήματα συχνά από τον δίσκο σας. Τα προσωρινά σβήνονται μόνα τους με το κλείσιμο του προσβάτη.
 

Υπάρχουν ρυθμίσεις για μη εγγραφή θυμημάτων αλλά κάτι τέτοιο μειώνει τις δυνατότητες εύκολης και σχετικής με τις αρέσκειες του χρήστη ιστοπλάνησης. Τα θυμήματα έχουν τα καλά τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS