Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φθείρω, φθαρμένο, φθορά, διαφθορά
corrupt, corrupted, corruption
 
 

Η αλλοίωση, μισοδιαγραφή ή μετατόπιση που μπορεί να γίνει σε δδμνα λόγω φυσικής φθοράς ή κακόβουλης ενέργειας. Λύση στο πρόβλημα είναι η συστηματική αντιγραφή των στοιχείων, η κράτηση εφεδρειών και ο τακτικός έλεγχος υλισμικού και λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS