Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
coulomb, coulombic
κουλόμ, κουλομικό
 
 

Μια τυποποιημένη μέτρηση ηλεκτρικής φόρτισης που φέρει το όνομα του Γάλλου φυσικού Κουλόμπ. Πρόκειται για φόρτιση ίση με ένα Αμπέρ που διαπερνά από ένα αγωγό σε ένα δευτερόλεπτο. Μετριέται και σε αριθμό ηλεκτρονίων με ένα τεράστιο αριθμό, γυρέψετέ τον.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS