Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
coupler
ζευκτήρας
 
 

Ζεύξη, ζευκτήρας και ζεύγω αναφέρεται στην φυσική ζεύξη, με καλώδιο, για μετάδοση δδμένων ή μεταφορά ρεύματος ή και ανθρώπων. Η ζεύξη μπορεί να είναι και ασύρματη. (Στο διαδίκτυο δεν έχουμε ζεύξεις αλλά συνδέσμους  (links) συνδέσεις (connections) και επισυνδέσεις (log-ins). Πρέπει νάμαστε συστηματοποιημένοι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS