Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
περικόβω, περικομμένο, περικοπή, περικόπτης, ψαλιδίζω, ψαλιδισμένο, ψαλίδισμα, ψαλιδιστής
crop, cropped, cropping, clipper
 
 

Η περικοπή (ψαλίδισμα) εφαρμόζεται σε γραφικά, εικόνες και φωτογραφίες. Με ειδικό βοήθημα, (περικόπτη, clipper) ο σχεδιαστής επιλέγει το μέρος της εικόνας που θέλει να παρουσιάσει. Πολλές φορές ακόμα κι αυτό που παρουσιάζεται μπορεί να είναι λειτουργικά περικομμένο από την ίδια την εφαρμογή για λόγους εξοικονόμησης επιφάνειας εργασίας. Παρουσιάζεται ολόκληρη η εικόνα με πάτημα. Μην συγχύζετε την περικοπή με την ακροκοπή.


Crop είναι και η σοδιά, συγκομιδή, κλάδεμα. Από εδώ προέρχεται η έννοια της περικοπής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS