Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παρεμβολές
XT, crosstalk
 
 

Το φαινόμενο κατά το οποίο σε τηλεφωνική σύνδεση ακούγονται ήχοι και απόηχοι άλλων συνδιαλέξεων. Αυτό οφείλεται σε αλληλοεπιρεασμό των μαγνητικών παιδίων στα καλώδια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS