Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
alpha test
εσωτερική δοκιμή, δοκιμή άλφα
 
 

Ό όρος αναφέρεται στις δοκιμές που γίνονται σε ένα λογισμικό εσωτερικά από την ίδια την εταιρεία ή τα άτομα σύνταξης του λογισμικού. Πολλά εξειδικευμένα προβλήματα λειτουργίας επιλύονται σ’ αυτό το στάδιο πριν από το δεύτερο που είναι η περιορισμένη εξωτερική δοκιμή ή δοκιμή βήτα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS