Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Ελγχς-Εναλ-Δγρφη
ΕΛΕΔ
Ctrl-Alt-Del
 
 

Η πληκτρολόγηση αυτών των τριών πλήκτρων (έλεγχος-εναλλαγή-διαγραφή) αποτελεί δραστική επέμβαση στο πρόγραμμα. Πρόκειται για εξοδο από το πρόγραμμα με διάφορες επιλογές για συνέχιση της εργασίας, αν αυτό είναι δυνατό, εγκατάλειψη, μέχρι και κλείσιμο του υπολογιστή. Συνήθως έρχεται ο «Διαχειριστής Εργασιών» και σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS