Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
customize, customization, customized, customizability
προσαρμόζω, προσαρμογή, προσαρμοσμένος, προσαρμοστικότητα
 
 

ΛΣ και εφρμγές προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις αρέσκειές σας. Σε ποιο σημείο ανοίγει ένα πρόγραμμα, ποια χρώματα και γραφικά χρησιμοποιούνται κ.α. Μπορεί η προσαρμογή να γίνει και σε λειτουργικά στοιχεία όπως άμεση φύλαξη αλλαγών σε ΒΔ ή συνεχής ενημέρωση ενός λογιστικού φύλου.

Αυτό που κάνατε στη μοτοσυκλέτα σας των 49 κυβ. και τις τα αυξήσατε στα 63 με αποτέλεσμα να έχετε πρόβλημα στα φρένα σας, είναι «τροποποίηση». Aλλο προσαρμογή άλλο τροποποίηση.
Μερικά προγράμματα προσφέρουν την δυνατότητα προσαρμογής ή και τροποποίησης του ιδίου του προγράμματος αν κάποιος ξέρει τι κάνει.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS