Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cut, cutting
κόβω, κοπή
 
 

Βασικά είναι μια εύκολη μέθοδος διαγραφής ενός κειμένου ή αντικειμένου. Με δείξη και αποκοπή το αντικείμενο εξαφανίζεται. Σε αντίθεση όμως με την διαγραφή, που είναι μόνιμη, η κοπή φυλάει το αντικείμενο προσωρινά στις κρατήσεις. Μπορεί έτσι να επαναφερθεί οπουδήποτε με κόλληση.

Στην περίππτωση της κοπής ή διαγραφής το ίδιο αντικείμενο μπορεί να επαναφερθεί στη θέση του μόνο με αναίρεση. Προσοχή όμως συνήθως οι κρατήσεις λειτουργούν με ΠΜΠΕ (πρώτος μέσα, πρώτος έξω). Δηλαδή με δεύτερη κοπή ή πρώτη διαγράφεται.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS