Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cybersquatting, cybersquatter
ιστοκατάληψη, ιστοκαταληψίας
 
 

Έτσι αποκαλείται η εγγραφή που μπορούσε να γίνει από οποιονδήποτε μιας ιστοδιεύθυνσης με όνομα συνήθως εμπορικό και γνωστό με στόχο την πώλησή του στους ιδιοκτήτες του. Αυτό ήταν δυνατό λόγω έλλειψης νομοθεσίας στις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS