Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κύκλοι ανά δεύτερο, Κ
Χερτς
cycles per second, Hertz
Hz
 
 

Οι κύκλοι ανα δευτερόλεπτο είναι ένα μέτρο συχνότητας των μαγνητικών κυμάτων. Αναφέρονται και ως Χερτς (Hertz) προς τιμή του Χεϊνρικ Χερτς που πρώτος μελέτησε τα μαγνητικά πεδία.


Ένας κύκλος ανά δεύτερο σημαίνει ακριβώς συχνότητα ενός κύκλου του μαγνητικού κύματος ανα δευτερόλεπτο. Μετρήσεις γίνονται σε χιλιόκυκλους, μεγάκυκλους, γιγάκυκλους, και, νέο φρούτο, τεράκυκλους. Βρέστε πόσους κύκλους ανα δεύτερο έχουν αυτοί οι όροι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS