Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cylinder
κύλινδρος
 
 

Ο κύλινδρος είναι στοιχείο παλιών και νέων τεχνολογιών με διάφορες εφαρμογές στη μηχανική και κινητική. Στην τυπογραφία είναι βασικό στοιχείο στην προσαγωγή και εκτύπωση του χαρτιού. Λειτουργούν ως σφιγκτήρες, ελκυστήρες και εκτυπωτές.

Προσέξτε τη διαφορά μεταξύ κύλινδρου και τύμπανου (drum). Το τύμπανο είναι ένας μικρός σε μήκος κύλινδρος. Ο σκλ.δ. έχει νοητικούς κυλίνδρους. Σε μια στοίβα 5 πινακίων όπου το κάθε ένα έχει, ας πούμε, 100 τροχιές στην μια και 100 στην άλλη, έχουμε ουσιαστικά 100 κύλινδρους (νοητικούς) με 10 τροχιές ο κάθε ένας. Σημαντικό στοιχείο στην διευθυνσιοδότηση δδμνων. Λίγο τεχνικό το θέμα, ξεχάστε το.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS