Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παύλα
dash
 
 

Παύλα, εκεί που παύουμε. Έχουμε τρεις παύλες, μικρή (-), μεγάλη (―) και παύλα συλλαβισμού (-). Η μικρή παύλα και η παύλα συλλαβισμού συνήθως είναι οι ίδιες, (βλ. Σημεία Στίξης και Γραφής κ.α.).

 

   n dash           -     μικρή παύλα
   m dash          ―   μεγάλη παύλα
   hyphenation   -    συλλαβόσημο,  παύλα συλλαβισμού, υφέν
   υπογραμμή   000
   κατωγραμμή  _

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS