Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DDE, dynamic data exchange
ΔΑΔ, Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων
 
 

Πρόκειται για διαλειτουργικό σύστημα μεταξύ εφαρμογών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει σε δυο ή περισσότερες εφαρμογές να μοιράζονται τα ίδια δδμνα. Για παράδειγμα μπορεί να τοποθετηθεί ένα λογιστικό φύλλο σε ένα κείμενο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό λογιστικό φύλλο επιφέρει αντίστοιχη αλλαγή στο λογιστικό φύλλο που βρίσκεται ενσωματωμένο στο κείμενο. Η ΔΑΔ αν και χρησιμοποιείται ακόμη έχει ξεπεραστεί από ένα άλλο διαλειτουργικό σύστημα το ΔΕΑ, Δέση και Ένθεση Αντικειμένων (OLE, Object Linking and Embedding) και το OpenDoc. βλ. διεπεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS