Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications
ΑΨΕΤ, Ασύρματη Ψηφιακή Επαυξημένη Τηλεπηκοινωνία
 
 

Η DECT ήταν αρχικά Digital European Cordless Telecommunications επειδή οι προδιαγραφές της διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη. Η εξάπλωση όμως παγκοσμίως της τεχνολογίας έφερε και αλλαγή στην ονομασία. Από Ευτωπαϊκή έγινε Επαυξημένη. Πρόκειται για ασύρματη τηλεφωνία σε Τοπική Περιοχή, μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο με δυνατότητα περιαγωγής. Μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο σύστημα τηλεφωνίας και Διαδικτυακή Τηλεφωνία με μηνυματική ικανότητα και μεταφορά δδμνων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS