Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
by pass, by-pass
παρακαμπτήριος, παρακάμπτω
 
 

Για παρακαμπτήριο πρόκειται, παρακαμπτήριο. Είτε είναι για αρτηρίες της καρδιάς είτε για δρόμο που παρακάμπτει μια πόλη ή ένα χωριό. Παρακαμπτήριος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS