Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
degauss, degauss button
απομαγμνητίζω, απομαγνήτιση, απομγνητιστής, κουμπί απομαγνητισμού
 
 

Αφορούσε τις παλιές οθόνες καθοδικού σωλήνα. Αυτές οι οθόνες παρουσίαζαν, λόγω εξωτερικών μαγνητικών παρεμβολών, στρεβλώσεις στην εικόνα. Με το κουμπί αυτό γινόταν αναρρύθμιση των εσωτερικών μαγνητικών πεδίων μια και τα εξωτερικά είναι δύσκολο να ελεγχθούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS