Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
demarcation line
όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή
 
 

Με τόσα καλώδια, κόμβους πλήμνες πρέπει κάπου να τραβιούνται οι γραμμές ευθύνης. Πού σταματά, σε ένα καλώδιο, η ευθύνη του παροχέα και πού αρχίζει η ευθύνη του συνδρομητή; Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όχι και τόσο μτξύ παροχέα και απλού συνδρομητή όσο μτξύ εταιρειών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS