Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MAA, ματαίωση αναδοκιμή απόρριψη, μτωση, ανδκμη, απριψη
abort retry fail
 
 

Το συνηθισμένο ερώτημα του υπολογιστή κάτω από το παλιό ΛΣΔ από μη εκτέλεση μιας εντολής λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε δίσκο. Βασικά ερωτάται ο χρήστης αν θέλει να ματαιώσει την προσπάθεια του, οπότε επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση, αν θέλει αναδοκιμή  εκτέλεσης της εντολής ή αν θα απορρίψει την πρόσβαση στο δίσκο και να πάει αλλού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS