Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΛΜ, Αριθμητική Λογική Μονάδα
(αλμι)
ALU, Arithmetic Logic Unit
 
 

Είναι μια από τις δυο βασικές συστατικές μονάδες της ΚΜΕ (Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας). Ρόλος της είναι η εκτέλεση όλων των αριθμητικών και λογικών πράξεων. Η άλλη σημαντική μονάδα της ΚΜΕ είναι η Μονάδα Ελέγχου που εκτελεί τις εντολές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS