Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαφοριστής, διαφοριστικό κύκλωμα
differentiator, differentiator circuit
 
 

 Στην ηλεκτρονική ο διαφοριστής είναι ένα κύκλωμα του οποίου η ισχύς εξόδου είναι ανάλογη  με την ισχύ εισόδου και οποιαδήποτε διαφοροποίησή της.


ολοκληρωτής       integrator

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS