Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΒΔΔ, Βιβλιοθήκη Δυναμικής Δέσης
DLL, Dynamic Link Library
 
 

Όπως είπαμε οι βιβλιοθήκες στην υπολογιστική δεν είναι καθόλου βιβλιοθήκες και δεν έχουν καθόλου βιβλία. Είναι κατάλογοι από έτοιμες και μεθερμηνευμένες ακολουθίες και ρουτίνες, μικρά προγράμματα που καλούνται όταν χρειαστούν από ένα πρόγραμμα χρονεκτελεστικά. Η Βιβλιοθήκη Δυναμικής Δέσης (DLL, Dynamic Link Library) είναι χαρακτηριστικό των Windows. Κάθε μικρή ρουτίνα ή πρόγραμμα, που αναγνωρίζεται με την επέκταση .dll στο φακελλώνυμο, εκτελεί όταν κλιθεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα μιαν εκτύπωση. Όταν ζητηθεί εκτύπωση φορτώνεται η σχετική ρουτίνα και εκτελεί το ζητούμενο για να ξαναφύγει. Δεν είναι ανάγκη για κάθε εφαρμογή να υπάρχει σχετική ρουτίνα για εκτύπωση. Η δέση ενός προγράμματος με μια βιβλιοθήκη DLL μπορεί να είναι στατική, δηλαδή παραμένει σταθερή σ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, ή δυναμική δηλαδή αλλάζει ανάλογα με το πώς το πρόγραμμα την χρειάζεται.

 

 link        σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι, δεσμός, δέση, δέσιμο

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS