Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσχέδιο, προκαταρκτική πρόταση
draft, draft proposal
 
 

Προσχέδιο είναι οτιδήποτε δεν είναι ακόμα τελικό. Προσχέδιο για επιστολή, σχεδιάγραμμα, νόμος, γραπτή πρόταση, άτυπο έγγραφο, πρακτικά, προσφορές. Οτιδήποτε πριν από το τελικό που θα αποτελέσει το αντικείμενο ανασκευής, υπογραφής ή επικύρωσης είναι προσχέδιο. Δηλαδή έχουμε, συνήθως πολλά, προσχέδια και ένα τελικό. Προσχέδιο και τελικό, ωραίες λέξεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS