Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σύρση, σύρση κι απόθεση
drag, drag and drop
 
 

Μια πολύ βοηθητική λειτουργία, δείχνεις, πατάς και μεταφέρεις το συνήθως γραφικό αντικείμενο σε άλλο φάκελο, αρχείο ή δίσκο. Το ίδιο με το «πατώ και σύρω».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS