Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DSN, Data Source Name
ΣΠΔ, Στοιχεία Πρόσβασης Δεδομένων
 
 

Πρόκειται για τα στοιχεία που πρέπει να δώσει ο χρήστης για να του παραχωρηθεί πρόσβαση σε δδμνα. Περιλαμβάνει όνομα και διελευτήριο (κωδικό πρόσβασης) και πλήρη διεύθυνση των δδμνων. Αυτά είναι καταχωρημένα στο μητρώο του υπολογιστή και μόνο με αυτά είναι δυνατή η πρόσβαση. Πολλές φορές είναι καταχωρημένα σε ειδικό φάκελο με την επέκταση .DSN. Για πολλές ΒΔ, η πρόσβαση γίνεται μόνο με στοιχεία χρήστη και διελευτήριο. Για απλή προσβαση σε μηχανή οι περισσότεροι δεν τα χρησιμοποιούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS