Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διεκτυπωτής, διπλοεκτυπωτής
duplexer
 
 

Στην ηλεκτρονική duplexer είναι ο αμφιδρομητής που είναι βασικά πομποδέκτης με ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη.
Τελευταία όμως είναι και διπολοεκτυπωτές ή διεκτυπωτές αυτοί που με μια επισυσκευή τυπώνουν και τις δυο μεριές του χαρτιού. Λίγο πιο ακριβοί αλλά αποσβένονται γρήγορα από την εξοικονόμηση χαρτιού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS