Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρωματική εξάχνωση, εκτυπωτής εξάχνωσης
dye sublimation, dye-sublimation printer, dye diffusion
 
 

Εξάχνωση είναι η μετατροπή ενός στερεού ή αερίου σε άλλη μορφή χωρίς την ενδιάμεση κατάσταση της υγροποίησης. Έτσι νομιζόταν ότι γινόταν με τους εκτυπωτές εξάχνωσης μέχρι που κάποιος εξυπνάκιας ανακάλυψε ότι υπήρχε υγροποίηση αλλά η περιγραφική ονομασία του εκτυπωτή έμεινε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS