Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δηλ-τα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
e-mail address, e-address, edress
 
 

Τη ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αποδώσαμε ως ηλ-τα. Το δικαιολογητικό μας είναι ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη ΕΛ.ΤΑ αν γεμίσει και με ηλ-τα τι πειράζει;
Εφ’ όσον τώρα έχουμε ηλ-τα τότε έχουμε και δηλ-τα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS