Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΙΠΑ, Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων Αμερικής
(εϊπα)
ANSI, American National Standards Institute
 
 

Πολλές χώρες έχουν ιδρύματα ή επιτροπές ή υπηρεσίες προτύπων, και καλά κάνουν. Από το πλάτος ενός δρόμου μέχρι την προδιαγραφή για ένα μονωτικό υλικό υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν πρότυπα είτε για να ακολουθηθούν είτε για να μπορεί να γίνει σύγκριση.
Ο ΑΝΣΙ είναι εθελοντικός οργανισμός των ΗΠΑ, και εργάζεται πάνω στη βάση της ομοφωνίας ή συναίνεσης μεταξύ παραγωγών και ενδιαφερομένων. Στην υπολογιστική μπήκε από το παράθυρο σε θέματα πρωτοκόλλων επικοινωνίας, και πιο σημαντικά, σε θέματα τυποποίησης γλωσσών. Είναι σημαντικό μέλος του ΔΟΠ (ΙΣΟ).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS