Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




EDGE, Enhanced Data GSM Environment
ΠΕΜΠ, Περιβάλλον Επαυξημένης Μεταφοράς ΠΣΚ
 
 

Μια νεότερη έκδοση του ασύρματου συστήματος τηλεφωνίας ΠΣΚ (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής -Επικοινωνίας-, GSM) το οποίο επιτρέπει ταχύτητες μεταφοράς δεμένων μέχρι 386 Χδαδ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS