Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προλαμβάνω, πρόληψη, προληπτικός, προνοώ, πρόνοια, προνοητικός
anticipate, anticipation, anticipatory, anticipator
 
 

Μια σημαντική έννοια και πρακτική στην υπολογιστική. Πολλές διεργασίες, βοηθήματα και επιπρογράμματα φορτώνονται στη μνήμη του υπολογιστή και είναι έτοιμα να εκτελέσουν εργασία μόλις τους ζητηθεί. Αυτό γίνεται με παρακολούθηση της εργασίας του χρήστη -πού το πάει- και το πρόγραμμα, για λόγους ταχύτητας, καλεί τα ανάλογα στοιχεία για να είναι έτοιμο. Υπάρχει και η πρακτική της «προληπτικής φόρτωσης» δδμνων (anticipatory paging) από το δίσκο στη μνήμη σε περίπτωση που θα τα χρειαστεί ο χρήστης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS