Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
elimination method, by ellimination
μέθοδος αποκλεισμού, με αποκλεισμό
 
 

Ένα είδος συλλογισμού ή λήψεως αποφάσεως κατά το οποίο τα εναλλακτικά σενάρια ή λύσεις  εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια και μόλις κάποιο σχήμα δεν πληροί ένα ή περισσότερα απορρίπτεται. Η βάση είναι «όμοια κριτήρια». Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους αλλάξουν τα κριτήρια, όλα τα σχήματα επανέρχονται στο τραπέζι και ξανά απ’ την αρχή.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS