Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποσιωπητικά, …
ellipsis, …
 
 

Οι τρεις τελείες, τα αποσιωπητικά, σημαίνουν ότι κάτι έχει παραληφθεί, κάτι υπονοείται, κάτι δεν είναι αναγκαίο να ειπωθεί. Συνήθως χρησιμοποιούνται για τα ευκόλως εννοούμενα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS