Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενθυλακώνω, ενθυλάκωση, περιτυλίγω, περιτύλιγμα,
encapsulate, encapsulation
 
 

Έτσι αποκαλείται η σύμπτυξη και χρήση δεδομένων ως συνόλου χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό τους. Η ενθυλάκωση δδμνων είναι αναγκαία ιδίως σε περιπτώσεις αποστολής τους μέσω άλλου δικτύου με διαφορετικά πρωτόκολλα. (λαθροχέτευση). Βασικά η ενθυλάκωση είναι ένα είδος συγκάλυψης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS