Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ισοσταθμίζω, ισοσταθμιστής, ισοστάθμιση
equalize, equalizer, equalization
 
 

Ο όρος αναφέρεται στη διαμόρφωση των συχνοτήτων ενός ηχητικού, αλλά και άλλων σημάτων, είτε για καλύτερη πιστότητα, είτε για ακουστική βελτίωση ή και για παραμόρφωση. Αυτό γίνεται με αλλοιώσεις που γίνονται πάνω στις συχνότητες ή και απάλειψη ορισμένων απ’ αυτές. Ο ισοσταθμιστής είναι άρθρωμα σε πολλές συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή και αυτοδύναμη συσκευή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS