Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
execute, execution, executable, run, running
εκτελώ, εκτέλεση, εκτελέσιμος, τρέχω, τρέξιμο
 
 

Ακριβώς τι κάνετε σε ένα πρόγραμμα. Το εκτελείτε. Μπαμ και κάτω, που δεν είναι.
Δηλαδή εφ’ όσον έχει ανοιχτεί ο υπολογιστής και κάνει τα δικά του, τον αυτοέλεγχο, την αυτόματη φόρτωση του ΛΣ, και μερικά άλλα, σταματά και αναμένει να του πείτε πιο πρόγραμμα (εφαρμογή) θα εκτελέσει. Είτε θα του πείτε εσείς σε μια άδεια οθόνη ή θα επιλέξετε από Διεπαφή Γραφικών το πρόγραμμα που θέλετε και αυτός θα το εκτελέσει. Δηλ. θα φορτώσει στοιχεία του προγράμματος στην μνήμη και αναλόγως των οδηγιών σας και των δδμνων που θα του δώσετε θα αρχίσει να εκτελεί τις εντολές.


Και γιατί «τρέχει» το πρόγραμμα; Το πρόγραμμα τρέχει (runs) επειδή ουσιαστικά είναι κώδικας γραμμένος σε γλώσσα μηχανής που περνά (ρέει) μέσα από την ΚΜΕ που κάνει τους συνδιασμούς και αναλόγως δίνει οδηγίες στα διάφορα αρθρώματα και περιφερειακά ως προς το τι να κάνουν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS