Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
voice changer, voice enhancer
φωνητικός παραμορφωτής
 
 

Με παραμόρφωση των συχνοτήτων μπορεί να αλλάξουμε στο αγνώριστο τη φωνή κάποιου ή και να τη βαλτώσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με μηχανικό  τρόπο ή και με πρόγραμμα.

Καταχώρηση: 19/04/2015 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS