Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προαναγνώσιμα
pre-read paper
 
 

Είναι στοιχείa, κείμενα, δοκίμια, ιστορικό ενός θέματος, που αποστέλλονται για να διαβαστούν πριν από μια συνάντηση, σεμινάριο, συνεδρία ή μάθημα. Ένα είδος κατ’ οίκον εργασίας.

Μια καλή πρακτική για να μήν έρχονται αδιάβαστοι ή να γυρεύουν από φακέλους πρακτέα ή πρακτικά την τελευταια στιγμή.

Καταχώρηση: 29/01/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS