Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
explode, explosion
κομματιάζω, αποσυναρμολογώ, εκρηγνύομαι, έκρηξη, σκάζω, σκάσιμο
(αποσυναρμολογώ, αποσυμπιέζω)
 
 

Στην καθομιλουμένη υπολογιστική γλώσσα το «explode» σημαίνει «αποσυναρμολογώ» ένα υλισμικό σύστημα στα εξ΄ών συνετέθη. Και το «implode» (ενρηγνύω, ενδορυγνύω) σημαίνει και «συναρμολογώ».

Αφήστε τα αυτά στην αγγλική. Συναρμολογώ, αποσυναρμολογώ είναι πολύ καλά στην ελληνική.

Το «explode» σημαίνει και «αποσυμπιέζω» συμπιεσμένα στοιχεία. Αφήστε το κι αυτό στην αγγλική. Αποσυμπιέζω είναι αρκετό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS