Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔιΕΠ, ΔΙεπαφή Εφαρμογής Προγραμμάτων
API, Application Program Interface
 
 

Πολύ σημαντικό.
 

Η ΔΙΕΠ είναι η πολύ συμαντική διεπαφή που φέρνει σε συνεργασία το ΛΣ (λειτουργικό σύστημα) με ένα πρόγραμμα εφαρμογής ή με ένα περιφερειακό για εκτέλεση εργασίας. Πρόκειται δηλαδή για το σύστημα συνεννόησης του λειτουργικού συστήματος πχ WINDOWS και ενός προγράμματος εφαρμογής π.χ. WORD ή με έναν εκτυπωτή.
 

Η ΔΙΕΠ είναι η κοινή γλώσσα και μηνυματική μορφή επαφής μεταξύ των δυο. Οι ΔΙΕΠ είναι πολύ φροντισμένα στοιχεία των λειτουργικών συστημάτων, όσο το δυνατό πιο απλά αλλά και ισχυρά, καθότι η γνώση τους προσελκύει προγραμματιστές να γράψουν προγράμματα για συγκεκριμένα συστήματα. Η ΔΙΕΠ είναι κεντρικό στοιχείο στις γνώσεις και τη δουλειά ενός προγραμματιστή. Ταυτόχρονα η ΔΙΕΠ διευκολύνει τον χρήστη στην εκμάθηση νέων προγραμμάτων λόγω ακριβώς των κοινών στοιχείων που επιβάλλονται σ’ αυτά για να είναι συμβατά με το ΛΣ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS