Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
fetch, fetching, fetch time
προσάγω, προσαγωγή, χρόνος προσαγωγής
 
 

Προσαγωγή είναι ο εντοπισμός και μεταφορά από τη μνήμη (ΜΤΠ) στην ΚΜΕ μιας εντολής ή δδμνων. Όλες οι σχετικές εντολές και δδμνα πρέπει να προσαχθούν στον καταχωρητή της ΚΜΕ πριν αρχίσει η επεξεργασία. Χρόνος προσαγωγής είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η φόρτωση. Ονομάζεται και κύκλος προσαγωγής (fetch cycle).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS