Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FIFO, first in first out
ΠΜΠΕ, πιμιπιέ, Πρώτος Μέσα Πρώτος Έξω
 
 

Εδώ έχουμε δυο σημαντικές λειτουργίες που αφορούν τόσο ΛΣ και εφαρμογές όσο και δομές Βάσεων Δδμνων. Η πρώτη είναι η ΠΜΠΕ, πρώτος μέσα, πρώτος έξω. Σε μια ουρά εργασιών ή οδηγιών η πρώτη είναι αυτή που εκτελείται και απαλείφεται για ν’ ακολουθήσει η δεύτερη κλπ. Σε μια ΒΔ η πρώτη πληροφορία που γράφεται είναι η πρώτη που καλείται ή που διαγράφεται. Η ΠΜΠΕ είναι η κανονική και πιο συχνή λειτουργία σε ένα σύστημα χωρίς ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ιεράρχησης εργασιών και δδμνων.


Στον αντίποδα της ΠΜΠΕ είναι η ΤΜΠΕ (ταυμιπιέ) Τελευταίος Μέσα Πρώτος Έξω.  Πιμιπιέ και Ταυμιπιέ είναι δυο ακρωνύμια που πρέπει να πάρουν υπόσταση αρκτικόλεξου καθότι αφορούν και καταστάσεις πέραν της υπολογιστικής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS