Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
finish, finished, finishing
ολοκλήρωση, ολοκληρώνω, τελείωμα, τέλος
 
 

Το μήνυμα του υπολογιστή ότι έχει εκτελεστεί ένα αίτημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης συνήθως ο υπολογιστής ζητά να πατήσετε το κουμπί για το Τελείωμα για να κάνει την τελευταία καταχώρηση. Αυτό γίνεται για να φέρει στην προσοχή σας τη συμπλήρωση της εργασίας και για να σας δώσει την τελευταία ευκαιρία για απόρριψη.
 

Αφορά και την οικοδομική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS