Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ολοκλήρωση, ολοκληρώνω, τελείωμα, τέλος
finish, finished, finishing
 
 

Το μήνυμα του υπολογιστή ότι έχει εκτελεστεί ένα αίτημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης συνήθως ο υπολογιστής ζητά να πατήσετε το κουμπί για το Τελείωμα για να κάνει την τελευταία καταχώρηση. Αυτό γίνεται για να φέρει στην προσοχή σας τη συμπλήρωση της εργασίας και για να σας δώσει την τελευταία ευκαιρία για απόρριψη.
 

Αφορά και την οικοδομική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS