Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
άτρεπτο λογισμικό
firmware
 
 

Αναφέρεται σε λογισμικό που δεν μπορεί να τροποποιηθεί είτε γιατί δεν δίνεται πρόσβαση σ' αυτό, π.χ. ΜΑΜ, είτε γατί οποιαδήποτε επέμβαση το αχρηστεύει. Συνήθως τα άτρεπτα λογισμικά καταχωρούνται σε ειδικά πλακίδια. Άτρεπτο λογισμικό, συνήθως σε ξεχωριστό πλακίδιο, είναι το ΒΑΣΕΙΣΕ (Βασικό Σύστημα ΕΙΣόδου Εξόδου, BIOS).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS