Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flag
σημαία, σημαδούρα
 
 

Οι σημαίες ή σημαδούρες είναι σύστημα πληροφόρησης με λειτουργικές προεκτάσεις σε μερικές περιπτώσεις. Ένα στοιχείο φέρει ή δεν φέρει σημαδούρα, μια κατάσταση «ναι» ή «όχι». Η πιο απλή χρήση τους είναι από το χρήστη για επισήμανση σημαντικής ή αναπάντητης αλληλογραφίας. Το ίδιο το σύστημα σημαφορεί φακέλους που έχουν αλλάξει για να φυλαχτούν, αυτοί και μόνο, στην εφεδρεία.

Σε μια ΒΔ ένα λήμμα μπορεί να φέρει σημαία αν παρουσιάζει κάποιο λάθος ή ασυνήθιστο περιεχόμενο. Η σημαίες δηλώνουν ότι κάτι έγινε ή δεν έγινε και είναι το ίδιο το σύστημα που αποφασίζει τι θα κάνει.

 

 

σήμα περιορισμού             broadcast flag

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία